Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC KIM HOÀN SONXI
Tuyển dụng
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, NGHIÊN CỨU VIÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, NGHIÊN CỨU VIÊN NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

CÔNG TY PHỨC HỢP CÔNG NGHỆ CAO SƠNXI CHÀO ĐÓN CÁC BẠN CÓ ĐAM MÊ BỘ MÔN KHOA HỌC VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ MÀNG MỎNG...