NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN, CUNG CẤP NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN DC

NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN, CUNG CẤP NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN DC

NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN, CUNG CẤP NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN DC

CÔNG TY SONXI
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm cùng loại

NGUỒN PHÂN CỰC ÂM CAO ÁP

NGUỒN PHÂN CỰC ÂM CAO ÁP

225,000,000

223,000,000

BƠM ROOTS

BƠM ROOTS

85,000,000

84,000,000

NGUỒN HỒ QUANG PLASMA

NGUỒN HỒ QUANG PLASMA

17,500,000

16,500,000

BỘ NGUỒN PHÓNG PLASMA

BỘ NGUỒN PHÓNG PLASMA

18,000,000

17,500,000