NGUỒN CAO ÁP, NGUỒN BIAS, CUNG CẤP NGUÔN THIÊN ÁP ÂM TRONG MÁY MẠ CHÂN KHÔNG

NGUỒN CAO ÁP, NGUỒN BIAS, CUNG CẤP NGUÔN THIÊN ÁP ÂM TRONG MÁY MẠ CHÂN KHÔNG

NGUỒN CAO ÁP, NGUỒN BIAS, CUNG CẤP NGUÔN THIÊN ÁP ÂM TRONG MÁY MẠ CHÂN KHÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG SỨC KIM HOÀN SONXI
NGUỒN CAO ÁP, NGUỒN THIÊN ÁP ÂM, NGUỒN BIAS

NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN

NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN

250,000,000

245,000,000

NGUỒN PHÂN CỰC ÂM CAO ÁP

NGUỒN PHÂN CỰC ÂM CAO ÁP

225,000,000

223,000,000

NGUỒN HỒ QUANG PLASMA

NGUỒN HỒ QUANG PLASMA

17,500,000

16,500,000

BỘ NGUỒN PHÓNG PLASMA

BỘ NGUỒN PHÓNG PLASMA

18,000,000

17,500,000