MÁY MẠ PVD, CUNG CẤP MÁY MẠ PVD, MÁY XI MẠ TITAN, MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG, XI MẠ CHÂN KHÔNG

MÁY MẠ PVD, CUNG CẤP MÁY MẠ PVD, MÁY XI MẠ TITAN, MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG, XI MẠ CHÂN KHÔNG

MÁY MẠ PVD, CUNG CẤP MÁY MẠ PVD, MÁY XI MẠ TITAN, MÁY XI MẠ CHÂN KHÔNG, XI MẠ CHÂN KHÔNG

CÔNG TY TNHH TM XNK SONXI
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm cùng loại

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

950.000.000

950.000.000

MÁY MẠ MAGNETRONG SPUTTERING

MÁY MẠ MAGNETRONG SPUTTERING

4.850.000.000 VND

4.850.000.000 VND

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

4.650.000.000

4.650.000.000

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

1.000.000.000

1.000.000.000

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

850.000.000

850.000.000

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

2.560.000.000

2.560.000.000

MÁY MẠ PVD HỆ BỐC BAY

MÁY MẠ PVD HỆ BỐC BAY

1.500.000.000

1.500.000.000

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

2.450.000.000

2.450.000.000