gia công mạ đồ nội thất inox, chuyên nhận gia công mạ đồ nội thất inox

gia công mạ đồ nội thất inox, chuyên nhận gia công mạ đồ nội thất inox

gia công mạ đồ nội thất inox, chuyên nhận gia công mạ đồ nội thất inox

CÔNG TY SONXI
MẠ ĐỒ NỘI THẤT

XI MẠ INOX

XI MẠ INOX

500.000

500.000

GHẾ INOX MẠ VÀNG

GHẾ INOX MẠ VÀNG

235,000

235,000

105.000

105.000

INOX MẠ VÀNG

INOX MẠ VÀNG

530.000

530.000

INOX MẠ ĐỒNG

INOX MẠ ĐỒNG

750.000

750.000