DỊCH VỤ GIA CÔNG MẠ PVD, GIA CÔNG XI MẠ CHÂN KHÔNG

DỊCH VỤ GIA CÔNG MẠ PVD, GIA CÔNG XI MẠ CHÂN KHÔNG

DỊCH VỤ GIA CÔNG MẠ PVD, GIA CÔNG XI MẠ CHÂN KHÔNG

CÔNG TY SONXI
DỊCH VỤ XI MẠ GIA CÔNG

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

15.000 VNĐ

15.000 VNĐ

XI MẠ INOX

XI MẠ INOX

500.000

500.000

0

0

GHẾ INOX MẠ VÀNG

GHẾ INOX MẠ VÀNG

235,000

235,000

105.000

105.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INOX MẠ VÀNG

INOX MẠ VÀNG

530.000

530.000