BƠM ROOT ZIP-150, BƠM ROOT ZIP-300, BƠM ROOT ZIP-600

BƠM ROOT ZIP-150, BƠM ROOT ZIP-300, BƠM ROOT ZIP-600

BƠM ROOT ZIP-150, BƠM ROOT ZIP-300, BƠM ROOT ZIP-600

CÔNG TY SONXI
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm cùng loại

BƠM PHÂN TỬ(TURBO)

BƠM PHÂN TỬ(TURBO)

480,000,000

480,000,000

BƠM KHUẾCH TÁN

BƠM KHUẾCH TÁN

286.000.000

285.000.000

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MÁY PVD

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MÁY PVD

32,000,000

32,000,000

BƠM PHÂN TỬ(TURBO)

BƠM PHÂN TỬ(TURBO)

580.000.000

580.000.000

BƠM KHUẾCH TÁN

BƠM KHUẾCH TÁN

156.000.000

156.000.000

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MÁY PVD

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG MÁY PVD

46,500,000

46,500,000