Sản phẩm

Sản phẩm

Sản phẩm

CÔNG TY SONXI
Sản phẩm

THƯƠNG HIỆU XI MẠ UY TÍN

THƯƠNG HIỆU XI MẠ UY TÍN

10.000.000

10.000.000

NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN

NGUỒN PHÚN XẠ TRUNG TẦN

250,000,000

245,000,000

NGUỒN PHÂN CỰC ÂM CAO ÁP

NGUỒN PHÂN CỰC ÂM CAO ÁP

225,000,000

223,000,000

BƠM ROOTS

BƠM ROOTS

85,000,000

84,000,000

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

MÁY MẠ NHỰA BỐC BAY

950.000.000

950.000.000

MÁY MẠ MAGNETRONG SPUTTERING

MÁY MẠ MAGNETRONG SPUTTERING

4.850.000.000 VND

4.850.000.000 VND

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

GIA CÔNG XI MẠ NHỰA

15.000 VNĐ

15.000 VNĐ

NGUỒN HỒ QUANG PLASMA

NGUỒN HỒ QUANG PLASMA

17,500,000

16,500,000

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

MÁY XI MẠ PVD PLASMA

4.650.000.000

4.650.000.000