CUNG CẤP MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PVD

CUNG CẤP MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PVD

CUNG CẤP MÁY MẠ CHÂN KHÔNG PVD

CÔNG TY SONXI
>> Hình Thức thanh toán

Quy định và hình thức thanh toán

- Cách 1: Thanh toán tại các Đại lý, Chi nhánh của Công ty. Ngay khi Quý khách thanh toán xong, nhân viên của Đại lý, Chi nhánh và Nhà phân phối sẽ hướng dẫn các thủ tục nhận hàng.

- Cách 2: Thanh toán tại điểm giao hàng

+ Quý khách thanh toán cho nhân viên giao nhận toàn bộ hoặc một phần (nếu đã đặt cọc) giá trị hàng hóa đã mua

+ Nếu địa điểm giao hàng ngay tại nơi thanh toán, nhân viên giao hàng của Đại lý, Chi nhánh, Nhà Phân phối sẽ thu tiền khi giao hàng.

- Cách 3: Sau khi đặt hàng xong, quý khách có thể chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản của công ty theo thông tin sau:

Tài khoản thụ hưởng: CÔNG TY TNHH TM XNK SONXI

STK: 175733799  Tại ngân hàng: Á CHÂU – PGD GÒ MÂY - TP. HCM

Chia sẻ: